Απολογισμός Διημερίδας: Η πρόκληση της ανοικτής εκπαίδευσης

Στις 30-31 Μαΐου 2020 διοργανώθηκε από την ΕΕΛΛΑΚ, η Διημερίδα( https://elearnconf.ellak.gr/ ) με τίτλο:Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: η επόμενη μέρα. Η πρόκληση της ανοιχτής εκπαίδευσης”. Η διημερίδα πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, ως συνδιοργανωτές συμμετείχαν η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα από όλη την Ελλάδα και οι εκπαιδευτικές κοινότητες eTwinning και Scientix.

Η θεματολογία της διημερίδας κάλυψε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης ενώ το πρόγραμμα περιελάμβανε 5 συνεδρίες και 19 εργαστήρια που πραγματοποιούνταν παράλληλα σε 3 διαφορετικές εικονικές αίθουσες.  Η διημερίδα συμπεριλάμβανε την Ολομέλεια το Σάββατο 30/5 με χαιρετισμούς και επίσημους προσκεκλημένους ομιλητές σε ένα κανάλι μετάδοσης, 3 διαδοχικά θέματα στρογγυλής τράπεζας σε ένα κανάλι μετάδοσης (παράλληλα με 2 συνεδρίες εισηγήσεων/εργαστηρίων)  σε ένα κανάλι μετάδοσης την Κυριακή 31/5 και τέλος έκλεισε με ένα στρογγυλό τραπέζι σε ολομέλεια, συνολικά την διημερίδα παρακολουθήσαν πάνω από 7.000 στελέχη όλων βαθμίδων της εκπαίδευσης.

Στις εργασίες της διημερίδας καταγράφηκαν οι παρακάτω προτάσεις, προβληματισμοί και συμπεράσματα:

 • Στήριξη της Δημόσιας εκπαίδευσης και των Δημόσιων υποδομών, Δίκτυα Κορμού-Πρόσβασης και υπολογιστικών υποδομών,
 • Αξιοποίηση των ανοιχτών  προτύπων στην εκπαίδευση, ανοικτά σχολεία σε ανοικτές κοινωνίες, υποστήριξη των ανοιχτών  τεχνολογιών και της δημιουργίας και χρήσης ανοικτού εκπαιδευτικού περιεχομένου και ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων.
 • Υποστήριξη των κοινοτήτων μάθησης και επαγγελματικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών που ενισχύουν την ομότιμη μάθηση (peer learning), σημαντικός ρόλος των κοινοτήτων αυτών eTwinning, Scientix.
 • Είναι μεγάλη ευκαιρία για διαρθρωτικές αλλαγές που αφορούν στην ανάπτυξη των ψηφιακών ικανοτήτων των  εκπαιδευτικών, τη παιδαγωγική χρήση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και καινοτόμων παιδαγωγικών πρακτικών, τον επαναπροσδιορισμό της λειτουργίας και της οργάνωσης του σχολείου ώστε να μπορεί να υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης σε θέματα που αφορούν την αναδιοργάνωση της σχολικής δραστηριότητας, τη διατήρηση του συνδέσμου της παιδαγωγικής ομάδας (εκπ/κού-μαθητή), νέες μεθοδολογίες εξέτασης “on-line” με κατάλληλες παιδαγωγικές μεθόδους, αναβάθμιση του ρόλου των εκπαιδευτικών πληροφορικής στο σχολείο (πρόσβαση στα εργαλεία, συμμόρφωση με τον GDPR κλπ), επαναπροσδιορισμός της αλληλεπίδρασης σχολείου γονέων (ειδικά στη περίπτωση των μαθητών δημοτικού), υποστήριξη μαθητών σε κίνδυνο, αποφυγή σχολικής διαρροής, ζητήματα ένταξης των μαθητών, προετοιμασία των μικρών κυρίως μαθητών πως να μάθουν “on-line” και πώς να το κάνουν και πως να αξιολογούν σχετικούς κινδύνους.
 • Καταγραφή και αξιολόγηση της εμπειρίας που αποκτήθηκε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και διεθνώς – και να υποστηριχθεί η ανταλλαγή καλών πρακτικών που υλοποιήθηκαν.
 • Να ακουστούν οι απόψεις των μαθητών, των γονέων και κυρίως των εκπαιδευτικών που στο σύνολό τους κατάφεραν να στηρίξουν την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία υποστηρίζοντας νέους ρόλους πέραν του εκπαιδευτικού έργου, όπως ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών και διατήρηση της συνοχής της ομάδας τάξης. Οι εκπαιδευτικοί στήριξαν την εξ αποστάσεως με προσωπικές αναζητήσεις, αυτομόρφωση και φιλότιμο, χωρίς να έχουν προηγούμενη εμπειρία (με εξαίρεση αυτούς που συμμετείχαν τα προηγούμενα χρόνια σε κοινότητες μάθησης). Θετικό στοιχείο στην επιτυχία της εξ αποστάσεως αποτέλεσε η συνεργασία και η αλληλεγγύη που έδειξαν μεταξύ τους οι εκπαιδευτικοί στην κοινή αυτή προσπάθεια.
 • Ανάγκη διερεύνησης της παιδαγωγικής, κοινωνικής και θεσμικής διάστασης των τεχνολογικών μέσων, με την προτροπή: «Να μην αφήσουμε το ψηφιακό χάσμα να γίνει μαθησιακό χάσμα»
 • Δημιουργία νέων καινοτόμων πρακτικών διδακτικής προσέγγισης και νέων προγραμμάτων ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων για εκπαιδευτικούς και τη διοίκηση των σχολείων.
 • Ο πιο σημαντικός ρόλος στην εκπαίδευση είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού για αυτό οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι στην καρδιά της αλλαγής του σχολείου, καινοτόμοι και ερευνητές, να προσαρμόζονται στις γρήγορες αλλαγές στην ψηφιακή τεχνολογία και στις ανάγκες των μαθητών, ενορχηστρωτές των μαθησιακών διαδικασιών, ειδικοί αναλυτές δεδομένων (νέα αξιολόγηση και νέες προσεγγίσεις), υποστηρίζουν τη συνεργατική μάθηση με συνομηλίκους, εμπνευστές των μαθητών τους.
 • Ευκαιρία και ελπίδα για περιορισμό του αποκλεισμού, και ανάπτυξης ίσων ευκαιριών στη μάθηση και τη προσβασιμότητα μέσα από ειδικά προγράμματα στήριξης των οικογενειών.
 • Η αξιοποίηση φθηνών υπολογιστών, τύπου Raspberry Pi και ταμπλετών με ανοιχτό λογισμικό και ανοιχτό εκπαιδευτικό περιεχόμενο.
 • Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σύγχρονη και ασύγχρονη, δεν αντικαθιστά την δια ζώσης, αλλά μετά την κρίση θα είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο που θα την βοηθά και θα την συμπληρώνει.
 • Η εκπαίδευση στο μέλλον θα αντιμετωπίσει  προκλήσεις όπως τη ραγδαία ανάπτυξη των δεδομένων, την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, τις εταιρικές επιρροές στις κυβερνήσεις και τον τύπο, την πολυπλοκότητα διαφόρων θεμάτων που θα είναι δύσκολο να κατανοήσουμε, τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου ακόμα και της ύπαρξης των πανεπιστημίων.
 • Σημαντικός ο ρόλος των ανοικτών τεχνολογιών καθώς μπορούν να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές/φοιτητές σε κάθε πεδίο της επιστήμης να δουλέψουν και να μάθουν μαζί, επιτρέπουν σε κυβερνητικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς να κατέχουν και να διαχειρίζονται οι ίδιοι τις υποδομές τους ενώ μπορούν να στηρίξουν τη ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης που στη σύγχρονη εποχή απαιτεί συνεχή προσαρμογή και συνεργασία.
 • Ανάγκη για την οικοδόμηση ενός εκπαιδευτικού νέφους, αξιοποιώντας την την μεγάλη εμπειρία του ΕΔΥΤΕ, με ανοιχτά πρότυπα και ανοιχτό λογισμικό με στόχο τη βελτίωση της ολοκλήρωσης και της διαλειτουργικότητας ανοιχτών λογισμικών που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση, τη παροχή βοήθειας στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς για να μάθουν και να αλλάξουν.
 • Ανάγκη αλλαγής και προσαρμογής του μοντέλου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο την συμπληρωματική αξιοποίηση πλατφορμών ασύγχρονης και σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
 • Χρήση και επέκταση των πιο δημοφιλών πλατφορμών τηλεκπαίδευσης ανοιχτού λογισμικού, Moodle, BigBlueButton & Open eDX.

Διαβάστε τον πλήρη απολογισμό της διημερίδας εδώ.