Λήψη Βεβαίωσης Συμμετοχής

Η υπηρεσία θα παραμείνει διαθέσιμη έως την Τρίτη 30 Ιουλίου

Παρακαλούμε αφιερώστε 5 λεπτά για την συμπλήρωση του ανώνυμου ερωτηματολογίου αξιολόγησης της διημερίδας. Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο εδώ