Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης πλατφορμών Εξ’αποστάσεως Εκπαίδευσης και Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων


Με την ολοκλήρωση της Διημερίδας( https://elearnconf.ellak.gr/ ) που διοργάνωσε η ΕΕΛΛΑΚ σε συνεργασία με θεσμικούς φορείς της εκπαίδευσης και εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων στις 30-31 Μαΐου 2020, και παρακολούθησαν συνολικά περισσότεροι από 6000 εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, γονείς και φοιτητες, με θέμα “Η πρόκληση της ανοικτής εκπαίδευσης: Η επόμενη μέρα”, σας καλούμε να αφιερώστε 10 λεπτά για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι η ΑΝΩΝΥΜΗ αξιολόγηση της χρήσης και της αξιοποίησης των πλατφορμών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και επικοινωνίας, ανοικτού και κλειστού λογισμικού και αποθετηρίων Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων καθώς και η κατάθεση απόψεων/προτάσεων για τη βελτίωση των υποδομών και υπηρεσιών για την εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες.

Στην διημερίδα προέκυψαν αξιόλογα συμπεράσματα, μεταξύ των οποίων και 

  • η αξιοποίηση των ανοιχτών προτύπων, του ανοιχτού λογισμικού, η αποτελεσματική τεχνική υποστήριξη εκπαιδευτικών και η δημιουργία και χρήση ποιοτικού ανοικτού εκπαιδευτικού περιεχομένου-ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων,
  • η ανάγκη διερεύνησης της παιδαγωγικής, κοινωνικής και θεσμικής διάστασης των τεχνολογικών μέσων με μέτρα υποστήριξης των οικογενειών που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, με την προτροπή: «Να μην αφήσουμε το ψηφιακό χάσμα να γίνει μαθησιακό χάσμα»,
  • η ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις των μαθητών, των φοιτητών, των γονέων και των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων,
  • η ανάγκη για συστηματική στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης με υπολογιστικές και δικτυακές υποδομές νέας γενιάς, 
  • η ανάγκη δημόσιοι οργανισμοί να ελέγχουν τις υποδομές υλισμικού και λογισμικού που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση.

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο εδώ.