Οργανωτική Επιτροπή

 • Αγγελόπουλος Τάκης, ΕΕΛΛΑΚ
 • Γκίνης Δημήτρης, Υπεύθυνος ΠληΝεΤ ΠΕ Αχαΐας
 • Ηλιάδης Κωστής, Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning
 • Κανύχης Παναγιώτης , Εκπαιδευτικός ΠΕ 70
 • Κότσαρη Κωνσταντίνα, Εκπαιδευτικός – Υπ. Διδάκτωρ και Ερευνήτρια στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • Κουσλόγλου Μανόλης, Φυσικός, υποδιευθυντής στο 3ο Γυμνάσιο Καβάλας, Διαχειριστής της ομάδας, “Εξ αποστάσεως εκπαίδευση”
 • Λεύκος Ιωάννης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • Μπακού Μαρία , Εκπαιδευτικός ΠΕ 86,
 • Μπελόγια Παρασκευή, Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning
 • Παπαδάκης Σταμάτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, e-twinning,
 • Παπαδήμας Κώστας, ΕΕΛΛΑΚ
 • Ρώσσιου Ελένη, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Μαθηματικών Διευθύντρια Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • Σκίκος Νικόλαος, Εκπαιδευτικός ΠΕ 86
 • Τζιμόπουλος Νίκος, Τεχνικός υπεύθυνος 1ου ΠΕΚΕΣ Νοτίου Αιγαίου
 • Τσιαστούδης Δημήτριος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Τσότρας Μιχάλης Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
 • Φαρασόπουλος Νεκτάριος, Εκπ/κός πρεσβευτής eTwinning, Scientix
 • Φώτη Παρασκευή, ΣΕΕ ΠΕ60, 3ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
 • Χριστόπουλος Βαγγέλης, Εκπαιδευτικός ΠΕ 86