Ανοιχτοί εκπαιδευτικοί οπτικοακουστικού πόροι: καλές πρακτικές αξιοποίησης στο σχολείο του 21ου αιώνα.

ΕισηγητέςΔρ. Σοφία Παπαδημητρίου Προϊστ. Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης & Ψηφιακών Μέσων, ΥΠΑΙΘ, Καθηγήτρια – Σύμβουλος ΕΑΠ
ΤίτλοςΑνοιχτοί εκπαιδευτικοί οπτικοακουστικού πόροι: καλές πρακτικές αξιοποίησης στο σχολείο του 21ου αιώνα.
Περιγραφή
Υλικό για την προετοιμασία των συμμετεχόντωνΠαπαδημητρίου, Σ., & Σοφός, Α. (2019). Πρόγραμμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Ψηφιακός Γραμματισμός στα Οπτικοακουστικά Μέσα σε Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης»: Αποτελέσματα και Προτάσεις από την Πιλοτική Εφαρμογή. Στο Λιοναράκης, A. (Επιμ.) Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 15(1), 73-91. doi:http://dx.doi.org/10.12681/jode.19773.

Παπαδημητρίου, Σ., & Σοφός, Α. (2019). Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Υλικού του Προγράμματος εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «Ψηφιακός Γραμματισμός στα Οπτικοακουστικά Μέσα σε Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης». Στο Λιοναράκης, A. (Επιμ.) 10ο Διεθνές Συνέδριο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Ανακτήθηκε στις 22 Μαΐου, 2020 από https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/2281

Παπαδημητρίου, Σ., & Σοφός, Α. (2019). Καλές Πρακτικές Ψηφιακού Γραμματισμού στα Οπτικοακουστικά Μέσα: Αποτελέσματα Έρευνας Δράσης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στο Λιοναράκης, A. (Επιμ.) 10ο Διεθνές Συνέδριο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Ανακτήθηκε στις 22 Μαΐου, 2020 από https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/2316

Παπαδημητρίου, Σ., (2017). Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση 2.0: Ψηφιακός Γραμματισμός στα Οπτικοακουστικά Μέσα σε Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης. Στο Λιοναράκης, A. (Επιμ.) 9ο Διεθνές Συνέδριο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Τόμ. 9, Αρ. 5Α (2017): Ο σχεδιασμός της μάθησης. Ανακτήθηκε στις 2 Ιανουαρίου, 2018 από https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/1050

Διαδραστικό Βίντεο Μαθηματικών E’Δημοτικού στην e-me content
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=2194&fbclid=IwAR3hDKJ9gSpWdz4CV6_pHhGueT0VI1hRHAvsGRYaEjlN0OGfPX9cpi2qL60