Ανοικτά σχολεία σε ανοικτές κοινωνίες για την υποστήριξη της υπεύθυνης έρευνας και καινοτομίας στην εκπαίδευση STEM

Ανοικτά σχολεία σε ανοικτές κοινωνίες για την υποστήριξη της υπεύθυνης έρευνας και καινοτομίας στην εκπαίδευση STEM

(από το ευρωπαϊκό έργο OSOS στο R4C)

Δρ. Γεωργία Φέρμελη, Σύμβουλος Α΄, Προϊσταμένη του Γραφείου Επιστημονικών Μονάδων Β΄ κύκλου στο ΙΕΠ

Περίληψη:

Αντικείμενο της εισήγησης αποτελεί η παρουσίαση μιας προσπάθειας προώθησης της έννοιας του «Ανοιχτού Σχολείου», μέσα από τα ευρωπαϊκά έργα «Οpen Schools for Open Societies ΟSOS» και ReflectingforChange(R4C).

Σύμφωνα με τη φιλοσοφία του προγράμματος «Οpen Schools for Open Societies ΟSOS», τα σχολεία αποτελούν θερμοκοιτίδες εξερεύνησης και ανακάλυψης και μπορούν να αποτελέσουν χώρους ανάπτυξης και υποστήριξης της καινοτομίας. Μέσα σε ένα συνεργατικό περιβάλλον μάθησης, εκπαιδευτικοί και μαθητές/μαθήτριες αναζητούν, με βασικό άξονα τις φυσικές επιστήμες και τα αντικείμενα του STEM σε θεματικές που συνδέονται με σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις, τη νέα γνώση και μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία την καλλιέργεια ικανοτήτων και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων απαραίτητων στον σύγχρονο κόσμο. Κάθε «σχολείο» θέτει το δικό του όραμα για το «ανοικτό σχολείο», το οποίο καλείται να υποστηρίξει με την ανάπτυξη πρωτότυπων μαθησιακών εμπειριών υποστηριζόμενων με τα κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαλεία που διευκολύνουν όλες τις μαθήτριες και όλους τους μαθητές να συμμετέχουν με ενεργό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία.

Η προσπάθεια ενισχύεται και διευρύνεται με το πρόγραμμα Reflecting for Change(R4C)το οποίο έχει ως προτεραιότητα την προαγωγή της  χρήσης «εργαλείων του αναστοχασμού» προκειμένου να υποστηριχθεί η καινοτομία και η συστημική αλλαγή στα σχολεία. Στο πρόγραμμα Reflecting for Change(R4C)η καινοτομία γίνεται αντιληπτή ως η οδός του σχολείου προς την ψηφιακή ωριμότητα (e-maturity)  και την ολοκληρωμένη χρήση των ΤΠΕ, και κυρίως ως η οδός του σχολείου προς την «ανοικτότητα» (Έργο OSOS) η οποία καθίσταται έκδηλη στη σχέση του με τους εξωτερικούς εταίρους, στη δέσμευση των γονέων, στην προώθηση της ευημερίας της κοινότητας ως συνόλου, στην ικανότητα του σχολείου να συνδυάσει την υλοποίηση του προγράμματος σπουδών με μία μελέτη των τοπικών προκλήσεων, στην προθυμία και ικανότητά του να μοιραστεί τα επιτεύγματά του με άλλα σχολεία και στη δέσμευσή του στις προκλήσεις της σύγχρονης Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτoμίας (RRI).

Στην προσπάθεια υποστήριξης του «ανοικτού σχολείου» μέχρι σήμερα συμμετείχαν περισσότερα από 230 σχολεία από την Ελλάδα (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) από όλους τους τύπους σχολείων (Ημερήσια, Εσπερινά, Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Ειδικά, Γενικά και Επαγγελματικά) από όλη τη χώρα, ενώ συνολικά συμμετείχαν περισσότερα από 1.100 σχολεία από 11 χώρες, 80.000 μαθητές/μαθήτριες που ανέπτυξαν περισσότερα από 1.100 πρότζεκτ και 2.200 εκπαιδευτικοί.

Χρήσιμοι υπερσύνδεσμοι: