Εκπαιδευτικές καινοτομίες και εκπαιδευτική πολιτική: Προς την εφαρμογή πολιτικών ανοικτότητας στη σχολική εκπαίδευση

ΕισηγητέςΑναστάσιος Εμβαλωτής, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Ευστάθιος Στυλιάρης, Προϊστάμενος Γραφείου Στρατηγικής και Πολιτικού Σχεδιασμού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
ΤίτλοςΕκπαιδευτικές καινοτομίες και εκπαιδευτική πολιτική:
προς
την εφαρμογή πολιτικών ανοικτότητας  στη
σχολική εκπαίδευση
ΠεριγραφήΙστορικά οι εκπαιδευτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις σχεδιάζονται στην προοπτική αξιοποίησης εκπαιδευτικών καινοτομιών και προηγμένων (για την εκάστοτε συγκυρία) τεχνολογικών προτάσεων. Στην εισήγηση θα επιχειρηθεί η παρουσίαση, η τεκμηρίωση της αναγκαιότητας και οι πολιτικές διασφάλισης ποιότητας του σχεδίου που έχει εκπονήσει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την επόμενη προγραμματική περίοδο (2020-2022), εστιάζοντας στη σχολική εκπαίδευση και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Ο στρατηγικός σχεδιασμός αξιοποιεί καινοτόμες τεχνολογικές προτάσεις και πολιτικές ανοικτότητας.