Ενισχύοντας την κοινωνικο-συναισθηματική μάθηση (SEL) και την πολλαπλή νοημοσύνη μέσω διαμεσολαβητικών ψηφιακών εργαλείων στην μετά-κορωναϊό εποχή

ΕισηγητέςΖαχαρούλα Σμυρναίου, Επίκουρη Καθηγήτρια,Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΤίτλοςΕνισχύοντας την κοινωνικο-συναισθηματική μάθηση (SEL) και την πολλαπλή νοημοσύνη μέσω διαμεσολαβητικών ψηφιακών εργαλείων στην μετά-κορωναϊό εποχή
ΠεριγραφήΤο εργαστήριο αυτό έχει ως σκοπό τη δημιουργία εργαλείων και πρακτικών/ δραστηριοτήτων για την ενίσχυση της SEL και της πολλαπλής νοημοσύνης αξιοποιώντας ψηφιακά περιβάλλοντα και διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα (STEM, STEAM, λογοτεχνία). Η SEL είναι μία διαδικασία που βοηθάει παιδιά ακόμη και ενηλίκους να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες για την ζωή τους. Η SEL, διδάσκει τις δεξιότητες που όλοι χρειαζόμαστε για να διαχειριζόμαστε τους εαυτούς μας, τις σχέσεις μας με τους άλλους και την δουλειά μας με αποτελεσματικό και ηθικό τρόπο. Αυτές οι δεξιότητες περιλαμβάνουν την αναγνώριση και διαχείριση των συναισθημάτων μας, την ανάπτυξη ενδιαφέροντος και φροντίδας για τους άλλους, την δημιουργία «υγιών» σχέσεων, την λήψη αποφάσεων και την αποτελεσματική επίλυση των προβληματικών καταστάσεων. Πιο συγκεκριμένα, τα πέντε βασικά στοιχεία της SEL είναι: αυτογνωσία (self- awareness), αυτό- διαχείριση (self- management), κοινωνική γνώση (social awareness), ανάπτυξη σχέσεων (relationship-skills), λήψη απόφασης (decision- making). Επίσης, μπορεί να συνδεθεί με την συναισθηματική νοημοσύνη (emotional intelligence), την συναισθηματική παιδεία (emotional literacy), την θετική πνευματική ανάπτυξη (positive development) και την ευεξία (well- being). Όλες αυτές οι δεξιότητες και τα στοιχεία είναι απαραίτητα στους μαθητές στη δύσκολη αυτή εποχή που βιώνουν λόγω του κορωναϊού. Η SEL πρεσβεύει τον συνδυασμό της θεωρίας με την πράξη. Δεν αρκεί οι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν το θεωρητικό υπόβαθρο της SEL αλλά να την εφαρμόζουν μέσω εργαλείων και δραστηριοτήτων – ως έναν τρόπο- μια επιλογή που θα επηρεάσει τη διδασκαλία τους στην μετά-κορωναϊό εποχή. Η τεχνολογία με τη σειρά της υποστηρίζει τη SEL και τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης. Οι κατασκευαστές των προγραμμάτων αξιοποιούν τρία είδη νοημοσύνης, τη λογική νοημοσύνη με τη μετάδοση των πληροφοριών, τη χωρικοοπτική με τα χρώματα και τις εικόνες που χρησιμοποιούν και τη λεκτική, με τους όρους που επιστρατεύουν». Επιπλέον, τα ψηφιακά εργαλεία που αφορούν τη δημιουργία δημοσκοπήσεων, ψηφιακών αφηγήσεων ή άλλα web 2 εργαλεία, όπως κοινωνικά εργαλεία, μπορούν να αξιοποιηθούν για την ενίσχυση της SEL και την ανάπτυξη των επιμέρους δομικών της στοιχείων στους μαθητές στη μετά-κορωναϊό εποχή.