Ερευνώ και Ανακαλύπτω εξ Αποστάσεως

ΕισηγητέςΘάλεια Τσακνιά, Εκπ/κος Αθμιας, Ελληνογερμανική Αγωγή
ΤίτλοςΕρευνώ και Ανακαλύπτω εξ Αποστάσεως
ΠεριγραφήΤο μάθημα της Φυσικής στην Ε και ΣΤ Δημοτικού παρουσιάζει στους μαθητές την πειραματική διαδικασία και τη διερεύνηση των φυσικών φαινομένων με τη χρήση πειραματικών διατάξεων από απλά μέσα και υλικά. Ο στόχος του είναι να κινητοποιήσει (αυξάνοντας το κίνητρο και το ενδιαφέρον τους για τον πειραματισμό) τους μαθητές να εντάξουν τον πειραματισμό στην καθημερινή τους πρακτική. Μπορεί αυτή η ανακαλυπτική διαδικασία να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως και να εξακολουθεί να διατηρεί το ενδιαφέρον των μαθητών σε υψηλό επίπεδο; Μπορεί να έχει εξίσου σημαντικά μαθησιακά αποτελέσματα στους μαθητές με τη διδασκαλία στο σχολικό εργαστήριο; Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της διδασκαλίας της Φυσικής για 2,5 μήνες σε 300 μαθητές της Ε και ΣΤ Δημοτικού της Ελληνογερμανικής Αγωγής. Συζητάμε τον παιδαγωγικό σχεδιασμό και την προσέγγιση που ακολουθήθηκε (βασιζόμενοι στην ανοικτή μάθηση και το ερευνητικά εξελισσόμενο διδακτικό μοντέλο), παρουσιάζουμε παραδείγματα και καταγράφουμε τη συμμετοχή και το κίνητρο των μαθητών και των μαθητριών μέσα από παρουσιάσεις των πειραμάτων και των διατάξεων που οι ίδιοι και οι ίδιες κατασκεύασαν, τις αλληλεπιδράσεις τους, τους χρόνους απόκρισης στις εργασίες που ανατέθηκαν. Καταγράφουμε τέλος το ενδιαφέρον των μαθητών για την πειραματική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως
Υλικό για την προετοιμασία των συμμετεχόντωνΥλικό – (Ενδεικτικά)
Βιβλίο Δασκάλου Φυσικά Ε-ΣΤ Δημοτικού (Μέρος Ι: Γενικές Πληροφορίες)
Βιβλίο Εργασιών ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ Δημοτικού (ΦΩΣ σελ. 138 – 157)
Βιβλίο Εργασιών ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ Δημοτικού (ΗΧΟΣ σελ. 144-153)
Εμπλουτισμένο Βιβλίο ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ Δημοτικού (πχ. Κεφάλαιο 10, ΦΩΣ)