Η Ελληνική Ανοικτή Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Open eClass

ΕισηγητέςΑλέξανδρος Διαμαντίδης, Ομάδα Ανάπτυξης Open eClass, ΕΚΠΑ – GUnet

Κωνσταντίνος Τσιμπάνης, Υπεύθυνος Ανάπτυξης Open eClass, ΕΚΠΑ – GUnet

Ιωάννης Εξηνταρίδης, Ομάδα Ανάπτυξης Open eClass, ΕΚΠΑ – GUnet
ΤίτλοςΗ Ελληνική Ανοικτή Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Open eClass

ΠεριγραφήH πλατφόρμα Open eClass (http://www.openeclass.org) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης που καλύπτει κάθε εκπαιδευτική ανάγκη. Αναπτύσσεται και υποστηρίζεται ενεργά από το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet) από το Σεπτέμβριο του 2001. Βασίζεται στη φιλοσοφία του Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) και μάλιστα αποτελεί το μεγαλύτερο και το πιο διαδεδομένο Ελληνικό ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικό. Διανέμεται ελεύθερα, χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις, σύμφωνα με την άδεια GNU GPL (General Public License).
Η πλατφόρμα Open eClass βρίσκεται σε φάση λειτουργικής ωριμότητας και χρησιμοποιείται από το σύνολο σχεδόν των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων της χώρας υποστηρίζοντας ένα μεγάλο πλήθος ηλεκτρονικών μαθημάτων με εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες να συμμετέχουν σε αυτά. Παράλληλα χρησιμοποιείται με μεγάλη επιτυχία και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς επίσης και από πολλούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς, φορείς και επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό υποστηρίζοντας δράσεις Τηλεκπαίδευσης.
Σε λειτουργικό επίπεδο η πλατφόρμα Open eClass αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Ηλεκτρονικής Μάθησης για την υποστήριξη δράσεων Τηλεκπαίδευσης ενσωματώνοντας όλα εκείνα τα εργαλεία που απαιτούνται για την αποθήκευση και την παρουσίαση του εκπαιδευτικού περιεχομένου, την αξιολόγηση, τη συμμετοχή, την επικοινωνία και τη διαχείριση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Βασικός προσανατολισμός της πλατφόρμας αποτελεί η υποστήριξη της εκπαιδευτικής δραστηριότητας με τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ), μέσα από ένα εύχρηστο και ασφαλές περιβάλλον τεχνολογικής αιχμής.
Στη συνεδρία (workshop) της Κυριακής 31/5/2020 10:00-11:15 (Αίθουσα 2) θα παρουσιαστούν τα νέα χαρακτηριστικά της πλατφόρμας, καλές πρακτικές από τα Πανεπιστήμια, σενάρια χρήσης της πλατφόρμας καθώς και σενάρια υποστήριξης της εξ αποστάσεως εξέτασης.
Υλικό για την προετοιμασία των συμμετεχόντωνΠλατφόρμα Open eClass: http://www.openeclass.org
Οδηγίες χρήσης: https://docs.openeclass.org/el/
Πληροφορίες για Προγραμματιστές: https://dev.openeclass.org/
Open eClass GitHub: https://github.com/gunet/openeclass