Συνεδρία ΕΑΠ

Βαθμίδα που απευθύνεται: Γ Βάθμια

Θεοφάνης Ορφανουδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας : Εξ αποστάσεως εργαστηριακή εκπαίδευση σε θέματα ενσωματωμένων συστημάτων και ΙοΤ

Δρ. Βασίλης Φωτόπουλος, Υπεύθυνος Εργαστηρίου Ψηφιακών Συστημάτων : Ανοικτά εργαστήρια Arduino & FPGA

Αναστάσιος Φαναριώτης, Ερευνητικός Συνεργάτης Ε.Α.Π.: Ανοικτές Τεχνολογίες – Ανοικτό Υλικό και Λογισμικό για Εργαστηριακή Εξάσκηση Φοιτητών Πληροφορικής στην ΕξΑΕ & Ανάπτυξη Ενσωματωμένων Συστημάτων